Často kladené otázky

Čo je zdravotnícky odpad ? 

 • Odpady, ktoré pochádzajú zo zdravotnej, veterinárnej starostlivosti alebo nimi súvisiace.

Čo sa považuje za odpad z testovania na koronavírus COVID-19 ?

 • Všetko, čo bolo použité pri testovaní a čo mohlo prísť do kontaktu s pozitívne testovaným človekom. Jedná sa o položky: 
 1. Výstroj zdravotníka vykonávajúci odber/výter na COVID 19)- overal, respirátor, rukavice, čiapka, návleky na nohy
 2. výstroj diagnostika vykonávajúceho analýzu odobraných vzoriek na COVID 19 - plášť, respirátor, rukavice, čiapka 
 3. výstroj administratívneho pracovníka vykonávajúceho registráciu, ktorý prichádza do kontaktu s klientami prichádzajúcimi na odber - plášť, respirátor, rukavice 
 4. výstroj administratívneho pracovníka vykonávajúceho evidenciu výsledkov odberu pracujúci v jednom priestore o vyššie uvedenými pracovníkmi -plášť, respirátor, rukavice

Ako pripraviť odpad na odovzdanie ? 

 • Odpad musí byť uložený v klinik boxe alebo v hrubostennom vreci (odporúčame nim. 180 mikrónov). Daný klinik box/vrece musí byť jednoznačné identifikovaný, že sa jedná o infekčný odpad. 

Aké legislatívne povinnosti má pôvodca odpadu ? 

 • Správne skladovanie a označenie odpadu
 • Odovzdanie odpadu povereným osobám a organizácií
 • Vedenie evidenčného listu nebezpečného odpadu (NO)
 • Podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním
 • Archivácia dokumentov po dobu piatich rokov
 • Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom pri produkcií viac ako 1 t ročne

S danými legislatívnymi povinnosťami a odstránením všetkých nedostatkov v oblasti odpadového hospodárstva Vám pomôžeme.