O nás

Spoločnosť SLOVbiz s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2017. Hlavnou činnosťou je zber a zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti, svoje pôsobenie rozširuje audítorskou a poradenskou aktivitou v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre zdravotnícke zariadenia, respektíve pre pôvodcov nebezpečného odpadu.Činnosť spoločnosti je zameraná hlavne na poskytovanie odpadových služieb v oblastiach:

  • Zdravotníctvo
  • Odberné miesta na COVID-19
  • Veterinárna starostlivosť
  • Domovy dôchodcov a sociálnych služieb
  • Laboratória
  • Farmaceutická a lekárenská starostlivosť
  • iné subjekty poskytujúce zdravotnú starostlivosť