Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte jednoduchý formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy, v lehote do 14 dní odo dňa prijatia zásielky. Formulár zašlite na info@slovbiz.sk