ZBER A ZNEŠKODNENIE 
ZDRAVOTNÍCKEHO ODPADU

Zber zdravotníckeho odpadu

Zabezpečujeme zber odpadu zo zdravotníckych zariadení. Zvoz vykonávame v pravidelných intervaloch.

Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu

Staráme sa o bezpečné, odborné zneškodnenie/zhodnotenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti podľa platnej legislatívy.

Zodpovednosť voči prírode

Plne si uvedomujeme, akú významnú a neoceniteľnú rolu predstavuje zodpovedné nakladanie s odpadom voči životnému prostrediu. Taktiež v opačnom prípade, aký katastrofálny dopad môže mať ľahostajný postoj k environmentálnym pravidlám.  

Našou povinnosťou je vyvíjať maximálne možné úsilie, aby sme efektívne zneškodnili odpadové materiály v súlade s ekologickými atribútmi najvyššej akosti.

V našej spoločnosti veríme v správne hodnoty, že postupnými krokmi môžeme stále napredovať, zlepšovať overené metódy a chrániť životné prostredie pre ďalšie generácie.

Radi vám poradíme